מה עושים לאחר קרות תאונת עבודה ?

מה עושים  לאחר קרות תאונת עבודה ? מיד לאחר קרות התאונה, על הנפגע לקבל טיפול רפואי. יש לספר לרופא את תיאור הכאבים וההגבלות וכן לתאר בפניו את  קרות התאונה והשתלשלות האירועים. יש לוודא כי כל הפרטים [...]